Bestuur

Het bestuur van TEC wordt gevormd door:

 Gerben Hamberg – Voorzitter

 Stefan Tuinenga – Secretaris

Roland Portrait    Roland Brecht – Penningmeester

  Cory Giesselman – Commissaris

Mike Portrait   Mike van Regteren – Commissaris